Reklamacje i zwroty

Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sklepu osobiście lub wysłana listem poleconym. Może być też wysłana e-mailem na adres: engelux@o2.pl

3. W przypadku reklamacji prosimy o dołączenie protokołu reklamacyjnego, kopii dowodu sprzedaży oraz – w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem – kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
4. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć towar pod adres siedziby Sklepu.
5. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony z winy Kupującego. W przypadku odesłania przez Kupującego towaru do Sprzedającego w celu reklamacji, która z wyżej wymienionego powodu nie może być uwzględniona, koszty ponownego wysłania towaru przez Sprzedającego do Kupującego ponosi Kupujący.
6. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli Kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
7. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie z wszystkimi dodatkami, jakie przedsiębiorca otrzymał przy dostawie oraz dołączyć dokładny opis reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy przedsiębiorcy, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa przedsiębiorca.
8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko
i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta
i dostawcę przesyłki.
9. Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
10. Powyższe dwa podpunkty dotyczą zarówno bezpłatnej dostawy firmowej, jak i dostawy przez Pocztę Polską lub kuriera.
11.
Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotów. Towary pod zamówienie klienta: tynki, farby, inne, określone w takcie sprzedaży, nie będące w stałej sprzedaży sklepu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotów.

Zwrot towaru

Zwrot produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy, co jest zgodne z Art.10 ust.3 pkt 4 i 5. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty powstałe w wyniku zamówienia nietypowego. Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl