Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, a żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza Engelux Cezary Zawadzki prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Cezary Zawadzki pod numerem 18654/99/H. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Warszawska 78, 28-366 Małogoszcz Pod numerem NIP 9591253630, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności nieduże pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://engeluxpl.shoparena.pl

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7.
Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania tudzież oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu i przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych ani jakichkolwiek informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu może się okazać niemożliwe.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
1) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
2) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
3) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA],

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 Od 25 maja zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.W związku z tym przekazuję niezbędne informacje w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Administratorem czyli podmiotem odpowiedzialnym za wykorzystanie danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami jest firma Engelux Cezary Zawadzki z siedzibą  ul. Warszawska 78, 28-366 Małogoszcz.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji transakcji sprzedażowych, obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych jak również podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych jaki i wymaganych prawem. Do wykonywania tych czynności potrzebujemy Państwa danych imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu oraz informacji o firmie (np.dane rejestrowe).

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółki na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie.

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych będzie:

1.udzielona zgoda

2.niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3.niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1.przepisy prawa, które mogą obligować firmę do przetwarzania danych przez okreśolny czas (np. ustawa o rachunkowości),

2.okres przez jaki są świadczone usługi

3.okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

4.okres na jaki została udzielona zgoda

Gwarantuję spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, jak również wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę działaniami realizowanymi w imieniu spółek (dostawa)

2.podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

W związku z tym mailem proszę nie wysłać do mnie żadnych danych osobowych. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych proszę o przesłanie mi takiej informacji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę engelux@wp.pl

Dziękując za dotychczasową współpracę pozdrawiam

Engelux Cezary Zawadzki

ul.Warszawska 78, 28-366 Małogoszcz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl