Kategorie:

Jak wybrać najbardziej kompetentny kurs NDT Bobath?

Avatar
Opublikowane przez kasia

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest poprzez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest rzeczywiście szeroko wykorzystywana na całym świecie w terapii dzieci oraz dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, realizowany poprzez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały kluczową funkcję w rozwijaniu tej metody w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane też jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo korzystne w rehabilitacji wcześniaków, niemowląt oraz dzieci najmłodszych.
Założenia oraz metody postępowania używane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest często uznawane oraz terapeutyczna składa się na naprawie funkcji ruchowych, harmonii oraz ogólnego rozwoju u kobiet z zaburzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dostosowane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 stara się wspierać naturalny proces rozwoju oraz adaptacji organizmu do bycia w powszednim życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej uniwersalnego zastosowania na całym globie.
Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie korelacji między czuciem a ruchem w rozwoju dziecka oraz ich wpływ na rozwój malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na badaniu, jak różne aspekty sensoryczne i motoryczne działają na siebie wzajemnie w ciągu rozwoju niemowlaka. Będzie to obejmować zarówno teorię, jak i funkcjonalne wykorzystania w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych rodzajów zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath będzie skupiało się na identyfikacji i ocenie rozmaitych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby uczestnicy mogli odpowiednio diagnozować kłopoty chorych i dopasowywać odpowiednie rozwiązania terapeutyczne.
3. Rozwijanie nauki w zasięgu opinii oraz analizy kłopotów maluchów z MPDz: Kursanci będą rozwijać się efektywnych metod analizy oraz praktyki kłopotów powiązanych z MPDz u dzieci, co pozwoli im prawidłowo zrozumieć potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.


4. Rozwijanie zdolności skutecznego stosowania metod oraz wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na konkretnych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego łączenia różnych technologii oraz wspomagań w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z regułami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać umiejętności w tworzeniu dostosowanych programów terapeutycznych dla swoich maluchów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności oraz Zdrowia (ICF) także dane uzyskane w czasie wywiadu, badań klinicznych oraz testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Zaznajomienie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta oraz ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie polecał doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami maluchów, kojarząc ich w proces terapeutyczny i zapewniając im dobre wsparcie oraz szkolenie, by mogli skutecznie pomagać dziecku w mieszkaniu oraz w zwykłym życiu.