Kategorie:

Spastyczność rehabilitacja jakie są jej przyczyny i kiedy wart zacząć diagnozowanie?

Avatar
Opublikowane przez kasia

Spastyczność rehabilitacja jest to wzmożone napięcie mięśni, które wynika z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego. Ma ono charakter piramidy co oznacza, iż jest to cześć układu nerwowego, który odpowiada za ruchy dowolne i pozę ciała. Spastyczność rehabilitacja najczęściej dotyczy ona całkowitej grupy mięśni. Spastyczność rehabilitacja nie pojawia się od razy po urazie zaledwie kilkanaście lub choćby parę tygodni po odbytym urazie. Powinniśmy do nich zaliczyć:

  • udar mózgu
  • urazach czaszkowo- mózgowych,
  • urazach rdzenia kręgowego,
  • w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, stwardnienia rozsianego,

Spastyczność rehabilitacja na czym polega skala? Aby ocenić spastyczność rehabilitacja nie jest to błyskawiczne zadanie. Diagnoza kliniczna opiera się przede wszystkim na skali, która opisuje opór podczas wykonywania ruchu biernego, budowę ciała w okresie spoczynku. Najlepiej by ocenić spastyczność rehabilitacja ułatwi nam w tym skala Ashwortha, która omawiana jest od 0 do 4 :

  • spastyczność rehabilitacja poziom 0 – skoro taką ocenę wyda doktor to mamy jak najlepiej prawidłowe napięcie mięśni również nie wymagamy leczenia.
  • spastyczność rehabilitacja skala 1 – tutaj rozpoczyna być widoczne niewielkie napięcie mięśniowe
  • spastyczność rehabilitacja skala 1+ – nieduże zwiększenie napięcia fizycznego w drugiej połowie fazy ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 2 – przy większości ruchów możemy zobaczyć zwiększone napięcie mięśniowe, lecz z łatwością robimy dany ruch
  • spastyczność rehabilitacja skala 3 – tutaj napięcie mięśniowe jest na tyle poważne, że ogarnia nas przy robieniu ruchu
  • spastyczność rehabilitacja skala 4 – najwyższa skala, sztywność w zgięciu i wyproście kończyny

Ta skala jest wyjątkowo osobista, zatem każdy pacjent winien być diagnozowany przez doświadczony zespół specjalistów i do momentu postawienia oceny nie powinien się zmieniać lekarz.

Spastyczność rehabilitacja na czym polega leczenie? W wielu przypadkach niezastąpione są tabletki , których założeniem będzie działanie miejscowo w postaci blokady nerwów obwodowych. Powinno się też uświadomić pacjenta i zapoznać go z jego otoczeniami. Spastyczność rehabilitacja to głównie rehabilitacja. Musimy tutaj wyróżnić takie zajęcia jak: Spastyczność rehabilitacja – kinezyterapia. Obniża napięcie mięśniowe, poprawia koordynację, siłę, ruchomość w stawach. Obejmować powinna zadania rozluźniające, wzmacniające, a także korygowanie ułożenia kończyny Spastyczność rehabilitacja -fizykoterapia -wykorzystuje się tu elektrostymulację prądami o niskiej częstotliwości (metoda Huffschmidta, tonoliza) Spastyczność rehabilitacja https://med-coach.pl/filmy/spastycznosc-w-uszkodzeniach-osrodkowego-ukladu-nerwowego/21 – ćwiczenia wspierające i rozciągające – odzyskanie siły osłabionych mięśni. Spastyczność rehabilitacja – leczenie operacyjne- przecięcie korzeni grzbietowych rdzenia kręgowego, Spastyczność rehabilitacja niewielkim nasileniu zazwyczaj nie jest bardzo istotnym ograniczeniem dla pacjenta, lecz gdy jest ona większa często utrudnia chorym poprawne życie.